VISSZATEKINTŐ - 1960
ÚJABB FELFEDEZÉSEK A BARÁTSÁG BARLANGJÁBAN

1960 március 19, Igazság

Nemrég újabb kutató csoport kereste fel a sonkolyosi Barátság-barlangot. A Vasas sportegyesület hegymászó szakosztályának barlangkutatói rohamra indultak a barlang ismeretlen részei felé.

Az expedíció célja a második bejárat felfedezése volt. Résztvevői, ennek érdekében az emeleti folyosó úgynevezett kürtőit kutatták át. Fáradtságuk nem volt eredménytelen, mert az egyik kürtő átvizsgálásakor rábukkantak az eddig csak feltételezett második emeletre.

Ez a tudományos szempontból igen fontos felfedezés nagy lehetőségeket nyit a barlang további feltárására. A felfedezés jelentőségét növeli az a tény, hogy az újabb barlang-rész feltárásával a Barátság-barlang hosszúság tekintetében túlhaladja az Izvorul Tăuşoarelort, hazánk legnagyobb kiterjedésű barlangját.

Vigh Tibor
egyetemi hallgató